Pisagor

Matematikçi, okültist.

Atina, m.ö.500 civarı.

En Büyük İnanışı: Tüm kainatın sayılardan oluştuğu.

İnsanlığa En Önemli Katkısı:

Altın oran.

Altın oran’ın geometrik olarak en güzel ifadesi altın diktörtgen.

Görsel olarak şeklin uzunluğu ve genişliği arasındaki dengenin zerafeti.

Şekil kareye dönüştürüldüğünde ise geride kalan kısmın ilkinden küçük ama aynı eşşiz orana sahip başka bir altın dikdörtgen oluşturması.

Her yeni oluşan altın diktörgen kareye dönüştürüldüğünde, daha ufak ama aynı orana sahip altın diktörgenlerin sonsuza dek artmaya devam etmesi.

da Vinci

Sanatçı, mucit, heykeltraş, doğa bilimci.

İtalya, 15. yüzyıl.

İç içe geçmiş altın dikdörtgenleri, ortak merkezlerinden çıkan bir eğri ile birleştirerek meşhur altın sarmalı yarattı ve tekrar keşfettiği altın dikdörtgenin mükemmel oranını tüm başyapıtlarında kullandı.

Pisagor bu şekli doğada bir çok yerde gözlemlemiş ve çok hoşlanmıştı; deniz kabuklarında, girdaplarda, kasırgalarda, parmak izlerimizde ve hatta samanyolunun kendisinde…

Kırmızı Sarmal: Altın Sarmal, logaritmik spiral.

Yeşil Sarmal: Her karenin bir kenarına teğet geçen, çeyrek daire.

Sarı Sarmal: Her 2 sarmalın örtüşümü. Kare kenar uzunluğunun, kendiden bir önceki küçük karenin kenar uzunluğuna oranı: Altın Oran

Altın Sarmal

elmaya saygılar…